Huidige situatie

De Kwakelwei is een ‘vergeten’ stukje Katwijk. Het is weliswaar een mooi stukje Katwijk, onder meer door het groene karakter en de ligging aan het water. Maar het was eigenlijk tot voor kort onbekend bij de meeste Katwijkers, mede doordat het geen openbaar gebied is. Inmiddels mag De Kwakelwei zich in een groeiende belangstelling verheugen.
Ook omdat Marente, eigenaar van het aangrenzende verzorgingstehuis De Wilbert en Heerenschoolbos, met plannen bezig is om de bestaande situatie een flinke facelift te geven om aan de toekomstige zorgeisen te kunnen blijven voldoen.

Marente: Focus op zorgfunctie

De situering van de huidige zorggebouwen van Marente is sterk versnipperd en legt een inefficiënt beslag op de ruimte in het gebied. De zorgbebouwing is deels verouderd en dient gemoderniseerd te worden. Dit geldt zowel voor de gebouwen op het terrein als voor het Heerenhuys, waar plannen voor hoogwaardige zorg voor bestaan.

Het onderhoud van de Franse Tuin en het daarnaast gelegen groengedeelte komt momenteel voor rekening van Marente. Die laatste wil zich in de toekomst focussen op de zorgfunctie en af van de onderhoudskosten/beheer van Franse tuin en park.