Plannen

Van Kwakelwei tot groots stadspark & kleinschalige woningbouw: Kwakelpark.

Diverse partijen, diverse plannen

De huidige eigenaar van het naast De Kwakelwei gesitueerde verzorgingstehuis De Wilbert, Marente, beheert ook het hierachter gelegen park/terrein. Dit is nu open voor publiek. Dit laatste is een officieuze zaak, dit wordt gedoogd. Officieel is Marente eigenaar en heeft de rechten over de toegang. Het aan de Overrijn gelegen Heerenhuys vormt een onderdeel van de bebouwing aan het Heerenschoolbos. Het Heerenhuys zal in de toekomst door derden worden gerenoveerd tot een hoogwaardige verzorgingseenheid. Van Rhijn Projectontwikkeling is bij de plannen van Marente betrokken om het geheel tot een realistisch en aantrekkelijke gebied te smeden: samenwerken aan de realisatie van twee gebieden die samen het grootste openbare stadspark van de gemeente Katwijk kunnen vormen.

Een groen stadspark van 8,5 ha: de rode draad!

Om tot een compleet en aantrekkelijk plan voor het gehele plangebied te komen biedt een goede samenwerking tussen Marente en Van Rhijn Projectontwikkeling de beste kansen. Belangrijkste kapstok: De realisatie van een groen stadspark, inclusief het behoud van enkele historisch belangrijke elementen in het gebied, waaronder een Franse tuin en enkele waterpartijen. Het gaat hierbij om een stadspark van circa 8,5 hectare!

Kleinschalige woningbouw als kostendrager

De herontwikkeling van De Kwakelwei tot een aantrekkelijk Kwakelpark is niet mogelijk zonder goede kostendrager. Deze wordt gevonden in de ontwikkeling van een kleinschalig woonmilieu aan de oostrand van het terrein. De centrumkant blijft daarbij open en onbebouwd. De nieuwbouw komt in een parkachtige setting, omgeven door water en groen.

Het is een kwaliteitsvolle woningbouwontwikkeling die verrijkend is voor het aanzien van het gebied en meegenomen kan worden in het ommetje door het park.

Met deze nieuwe ontwikkelingen ontstaat een prachtige omgeving met twee gezichten. Aan de ene kant het Kwakelpark – een groengebied dat nieuw en fris is – en aan de andere zijde de aansluiting met het Heerenschoolbos en de Wilbert, beiden gestoeld op een rijk verleden. Het nieuw te ontwikkelen groengebied en de Wilbert worden met elkaar verbonden door wandelpaden. Deze zijn naadloos verbonden met de rest van het Rijndorp, zodat het park van verschillende kanten bereikt kan worden. Onderdeel van het plan is ook een nieuwe brug over de Oude Rijn, die het geheel met het oude dorp verbindt. Een park voor iedereen met een realistisch fundament van een kleinschalig woonmilieu.

Daar wordt heel Katwijk beter van

Bekijk hier het planboek
Rijnpark – de-Wilbert – Heerenschool